…får alle meir dessert enn dei orka, trass i at vi berre bestilte ein med tre skjeier.